Rejestracja

Rejestracja chorych odbywa się osobiście, za pośrednictwem innych osób lub telefonicznie. Wizyty domowe mogą być zgłaszane osobiście lub telefonicznie. Formalności są zminimalizowane do koniecznego minimum. Cała dokumentacja medyczna prowadzona jest w zintegrowanym systemie informatycznym zapewniającym szybki dostęp do danych chorego oraz jego historii choroby.

Rejestracja w NZOZ MEDIMED odbywa się w systemie komputerowym z szybką i łatwą dostępnością do danych i kartoteki chorego.

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży odbywają się: w Siedzibie MEDIMED Aleja Słowackiego 46   w czwartki od godziny 15.00 do 17.00, w Filii w  Łętkowicach we  wtorki w  godzinach 14.00  do 17.300

All content © 2017 NZOZ MEDIMED. All rights reserved.

Projekty i wykonanie: projektowanie stron WWW